Vastgoedontwikkeling

o.a. IKC de Brug; de nieuwbouw voor school de Brug in combinatie met een geïntegreerde kinderopvang en sportzaal. Aandacht voor duurzaamheid met een houten draagconstructie, groen dak en 'Nul Op de Meter'.

o.a. Centrumplan Reeuwijk Dorp; herbestemming van voormalige bedrijfsterreinen tot woningbouw. Een samenwerking van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk met projectontwikkelaar Renward.