Gebiedsontwikkeling

o.a. L/E/E/S; Energietransitie en Erfgoed. Ontwerpend onderzoek in opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Post Fossil City; Prijsvraaginzending over de verbeelding van de energietransitie.

o.a. Ontwikkelingsvisie Jaffa; een herstructureringsgebied in Rotterdam met ca. 1000 woningen. Belangrijk was de samenwerking met de gemeente, het verkrijgen en behouden van draagvlak en de planeconomie.